header_beeldstrook

ANBI2

De ApneuVereniging is een
Algemeen Nut Beogende Instelling
Klik op de afbeelding voor informatie
 

Heb ik ook apneu ?

Test nu zelf uw risico

Lid worden

Lidmaatschap opzeggen

Al lid van de Facebookgroep? 

facebookgroep

meer dan 2700 leden!!

facebook logotwitte logo

ANBI2

 ANBI-status

De ApneuVereniging is door de Belastingdienst erkend c.q. aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen  kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Giften aan  de apneuvereniging zijn bijvoorbeeld in veel gevallen aftrekbaar. lees meer hierover op ANBI-status: wat kunt u doen?

 

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

 
Naam en Adres     

ApneuVereniging,

Postbus 134,

3940 AC Doorn

RSIN-nummer              

804169718

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  • behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  • bevordering van tijdige en adequate diagnose en behandeling van het slaap-apneusyndroom;
  • verbreding van de kennis omtrent het slaap-apneusyndroom bij het publiek en bij professionals;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Beleidsplan

Beleidsplan 2014-2019

Bestuur Bestuur
Jaarverslag Jaarverslag 2016
Jaarrekenening Jaarrekening 2016
Verslag ALV notulen ALV 2016
Beloningsbeleid 

Bij de ApneuVereniging zijn geen mensen in dienst. Zij werkt alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten.